SERVEI MUNICIPAL D'OCUPACIÓ DE BADIA DEL VALLÈS

16 marzo 2014

Ajuda per a l'habitatge a aturats de llarga durada.
A partir del dijous, 13 de març, i fins el 30 de setembre, els aturats de llarga durada poden sol·licitar un ajut per pagar el lloguer o la hipoteca.

Aquesta mesura que ha posat en marxa el Govern de la Generalitat pretén evitar desnonaments i afavorir a aquest col·lectiu tan maltractat per la crisi i que és especialment vulnerable.

La nova línia de prestacions que ofereix el Govern de la Generalitat té una dotació pressupostària de 7 milions d’euros i s’estima que podrà beneficiar unes 4.000 famílies, que tenen els seus membres en situació d’atur de llarga durada.

Aquesta prestació la poden sol•licitar les unitats de convivència que tinguin  el titular o algun membre de la unitat en situació d’atur de llarga durada i constin inscrits com a demandants d’ocupació al Servei d’Ocupació de Catalunya, amb un mínim de dotze mesos d’antelació a la data de presentació de la sol•licitud de l’ajut.  
                  
A banda d’aquest requisit, cal acreditar que el lloguer o la quota mensual de la hipoteca que es paga no supera els límits establerts per la convocatòria: per la demarcació de Barcelona la quantia màxima és de 600€ en el cas del lloguer i 900€ en el cas de la hipoteca y la quantia de la prestació és de 180 euros mensuals.

Igualment, la unitat de convivència no podrà superar  en 1,5 vegades l’Indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), ponderat en funció dels membres que la composen i de la població on es troba l’habitatge (entre 995,97 i 1.432,99 euros). 

Quanties màximes de lloguer o  hipoteca per poder optar a la prestació i import màxim de la prestació:


Lloguer (màxim mensual) 
Hipoteca (màxim mensual)
Import de la prestació (*)
Barcelona ciutat

750 euros
1.000 euros
200 euros
Demarcació de Barcelona
600 euros
900 euros
180 euros
Demarcacio de Girona

450 euros
700 euros
170 euros
Demarcació de Tarragona
450 euros
700 euros
170 euros
Demarcació de Lleida

400 euros
700 euros
170 euros
 (*) Quan l’import del lloguer o de la quota hipotecària  sigui inferior a l’import  de la prestació, la quantia d’aquesta serà d’un 60% de l’import corresponent.

Les persones interessades poden sol·licitar aquest ajut presentant la sol·licitud a les següents dependències:

En el cas de persones llogateres d’habitatges administrats per administracions públiques (no de l’Agència de l'Habitatge), empreses públiques o entitats sense ànim de lucre, cal presentar-ho a la seu de l’entitat titular d’aquests habitatges.

Trobareu tota la informació i impresos clicant aquí.


Ubicación: Badia del Vallès, Barcelona, Spain

0 comentarios:

Publicar un comentario

Gràcies pel teu comentari.

Sigue el Blog

Idioma

Webs ofertas de empleo

>

Servicios a las empresas

Entradas populares

Archivos

Estadísticas del municipio

Informació Estadística

Programa HERMES

Visitas

Listados