SERVEI MUNICIPAL D'OCUPACIÓ DE BADIA DEL VALLÈS

06 mayo 2015

La Diputació de Barcelona convoca un procés selectiu per suplències Aux Administratiu
Diputació Barcelona

La Diputació de Barcelona convoca un procés selectiu per tal de cobir, mitjançant nomenament de personal funcionari interí, possibles suplències del personal de plantilla i per a llocs de treball d'Auxiliar Administratiu.

Tip. d’horari: segons necessitats i característiques del lloc

Categoria: BD – auxiliar administratiu
Ubicació: Qualsevol centre de treball de la Diputació de Barcelona

Presentació de sol·licituds

Els interessats poden presentar la sol·licitud indistintament en suport electrònic o en paper en el termini comprès entre l’endemà de la data d’aquesta convocatòria i fins a 10 dies naturals comptadors a partir de la publicació del corresponent anunci de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


 • En suport electrònic: es pot formalitzar la sol·licitud de forma telemàtica a través del portal de tràmits de la ciutadania de la Seu electrònica de la Diputació de Barcelona: https://seuelectronica.diba.cat/ (apartat recursos humans). Les sol·licituds formalitzades per mitjà del registre electrònic poden o no anar signades de forma electrònica.  
 • En paper: els interessats poden presentar la sol·licitud a les següents oficines de registre de Barcelona:

  • Oficina de registre de l’edifici del Rellotge · recinte de l’Escola Industrial, carrer del comte d’Urgell, 187, (de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores);
  • Oficina de registre de l’edifici Serradell Trabal · recinte de Mundet, passeig de la Vall d’Hebron, 171, (de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores);
  • Oficina de registre del carrer de Londres, 55, (de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores);
  • Registre General de la Diputació, rambla de Catalunya, 126, planta baixa, (de dilluns a dissabtes, de 9 a 14). 

El model normalitzat de sol·licitud es facilitarà a les oficines de registre ja esmentades, o bé es pot trobar a la Seu electrònica de la Diputació de Barcelona.

La sol·licitud, tant en paper com suport electrònic, ha d'anar acompanyada de la següent documentació:
 • DNI
 • Títol corresponent
 • Certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (certificat C).

Pots descarregar-te la convocatoria clicant en aquest enllaç:


 

Ubicación: Badia del Vallès, Barcelona, España

0 comentarios:

Publicar un comentario

Gràcies pel teu comentari.

Sigue el Blog

Idioma

Webs ofertas de empleo

>

Servicios a las empresas

Entradas populares

Archivos

Estadísticas del municipio

Informació Estadística

Programa HERMES

Visitas

Listados