SERVEI MUNICIPAL D'OCUPACIÓ DE BADIA DEL VALLÈS

11 agosto 2015

Convocatòria del concurs d'ampliació de la borsa de subaltern/a de l'Ajuntament de Sabadellbolsa-de-trabajo-ajuntament-de-sabadellEn data 30 de juliol de 2015, per Decret 8116/2015, s'han aprovat les bases i la convocatòria del concurs per l'ampliació de la borsa de treball per proveir places de subaltern/a de l'Ajuntament de Sabadell.

Tasques a realitzar  • Responsabilitzar-se de l'obertura, posada en marxa i tancament dels edificis i instal·lacions municipals.
  • Controlar l'accés de persones a l'edifici o instal·lació corresponent, així com el bon ús de l'equipament.
  • Atendre i donar informació al públic.
  • Distribuir i notificar correspondència, documentació i informació relacionada amb les activitats municipals i lliurar-la als diferents departaments o centres de treball.
  • Facilitar el material i l'equipament municipal necessari per al correcte desenvolupament d'activitats, així com preparar i adequar les sales per a la celebració de reunions, exposicions o altres activitats municipals.
  • Realitzar les tasques de manteniment i conservació bàsiques.
  • Realitzar les tasques administratives de nivell bàsic que es requereixin (fer fotocòpies, ensobrar, etc.).

RequisitsPots consultar els requisits a aquest enllaç

 Presentació de sol·licitudsEls/les aspirants que desitgin prendre part en les proves selectives han de presentar al registre general del'Ajuntament (c/ de la Indústria, 10), o a qualsevol registre de l'Ajuntament, una sol·licitud en un model oficial inormalitzat, que es pot obtenir a la pàgina web https://srvapp.sabadell.net/webapps/tramits/cat/principal.asp?idtr=364.

Consulta la resta de documentació clicant aquí.Les persones que superin el concurs s'incorporaran a continuació de la borsa existent a l'Ajuntament de Sabadell de la categoria objecte d'aquesta convocatòria derivada de concurs oposició.
Quan es produeixi alguna necessitat de personal de la categoria objecte d'aquesta borsa, el Servei de Recursos Humans trucarà a les persones que en formen part, d'acord amb l'ordre determinat en la llista de resultats. Es podrà fer una entrevista de treball quan per les característiques del lloc de treball a proveir o per criteris organitzatius, calgui garantir l'adequació de l'aspirant al perfil requerit.

Per a més informació:  • CIDO
  • BOPB
  • Serveis de Recursos humans de l'Ajuntament de Sabadell, 93 745 33 55Ubicación: Badia del Vallès, Barcelona, España

0 comentarios:

Publicar un comentario

Gràcies pel teu comentari.

Sigue el Blog

Idioma

Webs ofertas de empleo

>

Servicios a las empresas

Entradas populares

Archivos

Estadísticas del municipio

Informació Estadística

Programa HERMES

Visitas

Listados