SERVEI MUNICIPAL D'OCUPACIÓ DE BADIA DEL VALLÈS

09 octubre 2015

La Formació Professional, motor de la inserció laboral

La-formació-professional-motor-de-la-inserció-laboral
Les dades de l'estudi d'Inserció Laboral dels Ensenyaments Professionals fet per la Generalitat i el Consell General de Cambres de Catalunya assenyalen que la Formació Professional és el motor de la inserció laboral 

El nombre de graduats d’FP que troben feina augmenta en cinc punts

El curs 2014 – 2015, el nombre de graduats en formació professional ha crescut en 5 punts respecte de la promoció anterior, passant del 41,46% al 46,58% d’inserció laboral. És la principal conclusió de l’estudi d’Inserció Laboral dels Ensenyaments Professionals del 2014, elaborat conjuntament pel Departament d'Ensenyament i el Consell General de Cambres de Catalunya.
Es tenen en compte aspectes com el nivell d’ingressos, el tipus de contracte, les famílies professionals amb major i menor inserció o les principals vies d’obtenció de feina. Han respost a l’enquesta un total de 27.668 persones graduades el 2014 corresponents als següents ensenyaments: formació professional inicial, esports, arts plàstiques i disseny, ensenyaments artístics superiors –disseny, música i dansa, i programes de qualificació professional inicial (PQPI).
 

La inserció dels alumnes d’FP dual és superior a la resta

Una de les conclusions que s’evidencien és la bona inserció laboral de la primera promoció de graduats en formació professional dual. Així, un 59% dels graduats han aconseguit un lloc de treball abans de transcórrer nou mesos del final d’estudis. Això supera en un 12,53% la inserció dels ensenyaments professionals i en un 13,21% la dels de formació professional inicial.

Un 38,7% treballen en exclusiva, mentre que el 20,4% ho compaginen amb els estudis, un 27,1% continuen estudiant i, tot i que la velocitat d’inserció és més alta amb aquest model formatiu, un 13,8% busquen feina. Es tracta de la primera ocasió que es disposen de dades sobre la situació dels graduats en dual, per tant, no és comparable amb anys anteriors.

L’estudi demostra com, malgrat que l’atur està en retrocés, de moment no desincentiva la continuïtat dels estudis. Prop del 65% dels graduats de grau mitjà que continuen estudiant opta per preparar-se per accedir a grau superior, i la xifra de graduats de superior que continua els seus estudis a la universitat és del 63,75%.


Pel que fa a les vies d’obtenció de feina per part dels graduats, el 2015 registra un augment dels graduats que han trobat feina a través de l’empresa on han fet les pràctiques. Així ha estat per a un 23,43% dels ocupats de grau mitjà i un 21,07% dels de grau superior (l’any anterior eren un 21,60% i 18,89%, respectivament). Tot i això, el canal que més s’utilitza per part dels graduats, continua essent la xarxa de relacions personals, tot i el seu descens respecte l’any anterior, amb un 25,34% per al grau mitjà (26,75% el 2014) i 23,27% per al superior (25,76% al 2014).

Pel que fa a l’estabilitat en els contractes laborals, es constata que la temporalitat de la contractació és més elevada com més baixos són els nivells d’estudis, i per contra la contractació indefinida i el treball per compte propi augmenten amb el nivell d’estudis. La majoria de graduats ocupats ho fan a temps complert, dos punts percentuals més que l’estudi de l’any anterior.

Els graduats en formació professional estan menys exposats a l’atur

La taxa d’atur dels graduats segueix sent inferior a la taxa d’atur de Catalunya (que en el moment de l’enquesta se situava en el 20%) i molt inferior a la taxa d’atur dels joves d’entre 16-24 anys (46,65%). Un total 39,10% de graduats en grau mitjà treballen, mentre que el percentatge entre els graduats de grau superior és del 53,29%, xifres totes dues superiors a les del passat estudi. Les persones ocupades han augmentat en totes les franges d’edat respecte l’any anterior.

Infografia


infografia-la-formació-professional-motor-de-la-inserció-laboral
Ubicación: Badia del Vallès, Barcelona, España

0 comentarios:

Publicar un comentario

Gràcies pel teu comentari.

Sigue el Blog

Idioma

Webs ofertas de empleo

>

Servicios a las empresas

Entradas populares

Archivos

Estadísticas del municipio

Informació Estadística

Programa HERMES

Visitas

Listados