SERVEI MUNICIPAL D'OCUPACIÓ DE BADIA DEL VALLÈS

28 noviembre 2015

Convocatòria d’oferta d’ocupació pública de l’ICS 2015

L'Institut Català de la Salut du a terme, periòdicament, oposicions i concursos per cobrir places en els seus centres. La Subunitat de Gestió de Processos de Selecció del Centre Corporatiu informa de tot el procés de selecció de les diferents convocatòries.


convocatoria-oferta-ocupacio-publica-ICS

En l'actualitat té obert un  procés selectiu per proveir 340 llocs de treball, distribuïts de forma proporcional al nombre de places ocupades interinament: 44 places per a facultatiu especialista en medicina familiar i comunitària, 8 per a facultatiu especialista en pediatria, 11 per a llevadora, 136 per a infermeria, 65 per a auxiliar d’infermeria, 55 per a auxiliar administratiu i 21 per a zelador.

Aquestes places estan diferenciades en convocatòries específiques per a cada categoria professional, tal com estipula el Pacte de la Mesa Sectorial de Negociació de la Sanitat sobre l’ordenació i la classificació del personal estatutari de l’ICS de l’any 2007. Per exemple, en el cas d’infermeria, les places s’oferiran en una única convocatòria específica, que podrà incloure places d’hospital i d’atenció primària.

Per poder participar en les convocatòries caldrà estar registrat al Sistema de Gestió de Recursos Humans.

OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA 2015 DE L’ICS

Requisits:
Ø 
Requisits generals               Ø  Documentació a presentar
Temari:

Termini de presentació fins el:
Ø  9 de desembre de 2015


Requisits:
Ø 
Requisits generals                Ø  Documentació a presentar        
                              Temari:

Termini de presentació fins el:
Ø  9 de desembre de 2015

Requisits:
Ø 
Requisits generals               Ø  Documentació a presentar
Temari:
Termini de presentació fins el:
Ø  9 de desembre de 2015


Requisits:
Ø 
Requisits generals               Ø  Documentació a presentar
Temari:

Termini de presentació fins el:
Ø  9 de desembre de 2015


Requisits:
Ø 
Requisits generals               Ø  Documentació a presentar
Temari:  
Ø  Descarregar el Temari

Termini de presentació fins el:
Ø  9 de desembre de 2015Requisits:

Ø  Requisits generals               Ø  Documentació a presentar
 Temari:
Termini de presentació fins el:
Ø  9 de desembre de 2015


21 PLACES     ZELADOR/A (ZEL-T.LLIURE-2015) . 
Requisits:
Ø 
Requisits generals               Ø  Documentació a presentar
Temari:

Termini de presentació fins el:
Ø  9 de desembre de 2015


INSCRIPCIÓ

La sol·licitud d'inscripció ha de tramitar-se de forma telemàtica en la web de l'ICS i la persona aspirant deurà clicar en el Sistema de Gestió de Recursos Humans (SGRH).

convocatoria-oferta-ocupacio-publica-ICS
27 noviembre 2015

Selecció de personal per al Centre d’Emergències de Catalunya


El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) que depèn del Departament d’Interior, obre una convocatòria per ampliar la borsa de treball de tècnics especialistes operadors de control de les sales de Barcelona i Reus. S’ofereixen un mínim de 14 places a Barcelona i un mínim de 6 a Reus.
Les persones interessades a participar en la convocatòria poden presentar les sol·licituds del 24 al 30 de novembre de 2015. Únicament es pot optar a una de les dues borses de treball i així ho han de fer constar a la sol·licitud.
També teniu disponible per descarregar l'imprés de sol·licitud de participació a la convocatòria i la declaració de mèrits.

Què és el CECAT?

El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) és el centre superior de coordinació i informació de l'estructura de protecció civil de Catalunya. Vetlla per la bona gestió de les emergències a través de la coordinació dels diferents cossos operatius, organismes i institucions involucrades en la resolució de situacions en què calgui l’activació d’un pla d’emergències. Té com a última finalitat la seguretat de les persones, dels seus béns i drets, i també la previsió i la minimització dels efectes que poden patir en cas d’emergència.
El CECAT disposa de les eines per fer front a les situacions de risc potencial (predicció de nevades, allaus, pluges, ventades, etc.) i a les situacions de risc real (inundacions, accident químic, ferroviari, aeronàutic, etc.).
La coordinació que duu a terme el CECAT es fonamenta en la gestió de la informació, en la seva anàlisi en temps real i en la presa de decisions estratègiques de manera inicial, és a dir, amb tanta antelació com es pugui a la materialització de l’emergència i els seus efectes sobre la població.
La funció de coordinació també suposa la gestió de l’aplicació de les mesures d’autoprotecció de la població que pugui quedar afectada per un risc potencial o concret i que impliqui l’activació d’un pla d’emergència. Per tant, és també funció principal del CECAT la difusió dels avisos i de les mesures d’autoprotecció que han d’aplicar els ciutadans en cada emergència.

Material estudi de la prova 


El contingut del material estudi per a la prova de coneixements és el següent:

1. Introducció bàsica a la protecció civil.

2. Introducció als plans de proteció civil de la Generalitat de Catalunya. La prevenció i planificació dels riscos greus a Catalunya.

3. Funcions de la sala de guàrdia del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya.

4. Cartografia i coneixement del territori.

Sigue el Blog

Idioma

Webs ofertas de empleo

>

Servicios a las empresas

Entradas populares

Archivos

Estadísticas del municipio

Informació Estadística

Programa HERMES

Visitas

Listados