SERVEI MUNICIPAL D'OCUPACIÓ DE BADIA DEL VALLÈS

31 diciembre 2016

Oferta de feina: 7 vacants d’Auxiliar de geriatria.Gran empresa dedicada al món dels serveis precisa incorporar 7 persones per realitzar les tasques pròpies d'un/a auxiliar de geriatria. Aquestes tasques aniran dirigides cap a la higiene i el manteniment de les persones i de les instal·lacions dels diferents serveis on es treballi. Imprescindible aportar un certificat de discapacitat superior al 33%, o amb certificat d'exclusió social o ser un jove, menor de 30 anys, recentment titulat en els darrers 5 anys en algunes de les titulacions requerides. Es valorarà, tot i que no és necessari, disposar d'alguna experiència professional en el lloc de treball. Encara que aquesta sigui a nivell de pràctiques.

Requisits


Disponibilitat horària: Matí, tarda, nit i caps de setmana..

Imprescindible tenir algunes de les següents titulacions: CFGM tècnic en cures auxiliars d'infermeria, CFGM d'atenció a persones en situació de dependència, CFGS integració social o certificat de professionalitat d'atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials. 
.

S'ofereix


Jornada laboral: Completa.

Dies de la setmana: Dilluns a Diumenges.

Horari: 00:00 h - 00:00 h.

Tipus de contracte: Temporal

Possibilitats contractació indefinida després de la contractació temporal. Horari segons torn, matí, tarda o nit. Salari 959 euros.
28 diciembre 2016

L’Ajuntament de Barcelona convoca 24 places d’auxiliars de jardineria.


L’Ajuntament de Barcelona convoca 24 places d’auxiliars de jardineria per a la plantilla de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins. És la primera oferta pública en aquesta empresa municipal des de fa vuit anys. L’objectiu és aturar la disminució de la plantilla i recuperar el número de treballadors que hi havia a 31 de desembre de 2015 per tal de poder garantir un bon servei i incrementar la qualitat i la quantitat del verd i la biodiversitat a Barcelona.

La informació sobre les bases es podrà consultar a la web de l’Ajuntament de Barcelona –www.bcn.cat–, en l’apartat d’oferta pública. Les sol·licituds es podran realitzar a partir de demà, a través del Registre d’Ecologia Urbana, de les Oficines d’Atenció al Ciutadà dels districtes, i també al Registre General de l’Ajuntament de Barcelona o en qualsevol de les formes previstes pel règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en el termini de vint dies a comptar de l’endemà de la publicació al DOGC.

Les bases s’han publicat avui en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), i demà s’obrirà el termini per a la presentació d’instàncies dels candidats i candidates.

Termini de presentació: 16-01-2017

El manteniment dels espais verds com a servei essencial

Aquesta mesura se suma a les actuacions dutes a terme l’any 2016 per dotar Parcs i Jardins dels recursos humans possibles per al desenvolupament de les tasques que la ciutat necessita, i per aturar la reducció de personal dels últims anys. La plantilla d’aquest organisme s’ha vist disminuïda en 128 efectius des de 2010 –de 1028 persones a 900 el mes passat.

L’abril passat, el Govern municipal va declarar el manteniment dels espais verds de la ciutat com a servei essencial, fet que permet la contractació temporal de personal en casos excepcionals per cobrir necessitats urgents i inajornables, i també la reposició del 100% de les del baixes produïdes l’any 2015, d’acord amb el que preveu la llei 48/2015 de pressupostos generals de l’Estat. Gràcies a aquestes mesures, es podran convocar les 24 noves places d’auxiliar de jardineria per Parcs i Jardins.

També pròximament s’iniciaran les proves dels cinc processos de promoció interna de més de 100 llocs de treball de diferents categories dins la pròpia plantilla de Parcs i Jardins. En concret, 38 places de jardiners, 22 encarregats, 27 xofers, 2 mecànics, 5 tècnics i 20 conductors de jardineria.

A banda, aquest any ja s’han incorporat a la plantilla professionals amb contractes relleu per garantir el dret a la jubilació parcials -des del dia que compleixen els requisits- del personal que ha optat per avançar la jubilació. També s’ha succeït amb un contracte d’interinatge cada contracte relleu en finalitzar la jubilació parcial del professional que passa a jubilació definitiva, i s’han cobert les baixes maternals de les treballadores des del dia que obtenen la baixa.

Manteniment i gestió dels espais verds de la ciutat

L’Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona és el responsable del manteniment integral i la gestió de qualitat dels espais verds i la promoció de la biodiversitat, atenent les necessitats i demandes de la ciutat i treballant amb criteris de sostenibilitat i de respecte al medi ambient per fer front als efectes del canvi climàtic.

Gestiona un patrimoni natural de:

 • 932 hectàrees de verd urbà.
 •  201.600 arbres de la via pública.
 • 73.500 arbres aproximadament en zones forestals.
 •  4.346 jardineres.
 • 840 àrees de joc infantil.
 • 102 àrees de gossos.
ConvocatòriaSol·licitud de participació27 diciembre 2016

Millora dels requisits d'inscripció a la Garantia Juvenil.A partir d'avui, les persones més grans de 16 anys i més joves de 30 poden inscriure's a la Garantia Juvenil l'endemà de trobar-se en situació d'atur i quan faci també un dia que no estudien.
Fins ara, els requisits d'inscripció indicaven que calia haver estat 30 dies sense haver treballat i 90 sense rebre accions formatives o educatives de més de 40 hores mensuals.

Els nous requisits, doncs, són els següents:
 • Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadà de la Unió o dels Estats que formen part de l'Acord sobre l'espai Econòmic Europeu o Suïssa que es trobin a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. També podran inscriure-s'hi els estrangers titulars d'una autorització per a residir en territori espanyol que habiliti per a treballar.
 • Estar empadronat a qualsevol municipi de Catalunya.
 • Tenir més de 16 anys i menys de 30 anys en el moment de sol·licitar la inscripció en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
 • No haver treballat en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
 • No haver rebut accions educatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
 • No haver rebut accions formatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
 • Presentar una declaració expressa de tenir interès en participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupin en el marc de la Garantia Juvenil.


Prop de 20.000 persones joves inscrites a la Garantia Juvenil han trobat una feina Catalunya i estan donades d'alta a la Seguretat Social. Fins ara, més de 60.000 persones joves s'han inscrit al programa, de les quals més de 38.500 han participat en alguna actuació del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC).
Les novetats de la norma van ser aprovades en el Consell de Ministres divendres passat, i publicades al BOE l'endemà, el 24 de desembre de 2016.
La Garantia Juvenil és una iniciativa europea d'ocupació per reduir l'atur juvenil, impulsada a Catalunya a través del SOC.

Més informacióFont: Gencat

21 diciembre 2016

Programa Fem Ocupació per a Joves busca 30 cambrers/res de pisos per a Cerdanyola del Vallès


Des del PIMEC, i en col·laboració amb el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), posen en marxa el programa Fem Ocupació per Joves, que persegueix l’objectiu de formar i ocupar a persones joves entre 18 i 29 anys, que hagin finalitzat estudis secundaris per tal d’incorporar a una important empresa del sector turístic 30 cambrers/es de pisos a Cerdanyola del Vallès. Aquestes persones realitzaran les següents tasques: neteja de les habitacions en allotjaments turístics, reposició dels minibars, neteja de les zones comunes, recepció, restaurant, gimnàs...

Les persones contractades tindran garantides un contracte temporal mínim de 6 mesos a jornada complerta i amb una formació a mida i adaptada al lloc de treball per professionalitzar-se dins l’àmbit de la Hostaleria.

Així doncs, es busca que les persones apuntades a la oferta, compleixin els següents requisits:

-       Tenir entre 18 i 29 anys
-       Residir a Catalunya
-       Haver finalitzat els estudis d’ESO, Batxillerat o CFGM, i no tenir estudis superiors ni estar-los cursant actualment.
-    Altres competències requerides: persones joves, dinàmiques, amb iniciativa i gran interès en formar-se com a professionals dins del sector de la hostaleria.

Si vols apuntar-te a la oferta, només cal que t’inscriguis al portal FeinaActiva (https://feinaactiva.gencat.cat)  i busquis la oferta amb Referència: FA03029030.


20 diciembre 2016

Taco Bell creará cerca de 1.000 puestos de trabajo hasta 2020


 
 
Taco-Bell-creará-cerca-de-1000-puestos-de-trbajo-hasta-2020
 
 
 
Taco Bell es una franquicia de restaurantes de comida rápida , especializada en cocina Tex-Mex, con más 6000 restaurantes en Estados Unidos y 500 restaurantes por todo el mundo.
España fuél primer país europeo en el que desembarca Taco Bell, y su primer restaurante abrió sus puertas en diciembre de 2008 en el Centro Comercial Islazul en Madrid. Actualmente cuenta con 9 restaurantes en Madrid, 3 en Málaga, 1 en Zaragoza, 1 en Barcelona, 2 en Valencia y 1 en Jerez. El proceso de expansión y la apertura de más locales a corto-medio plazo están en marcha. 
Taco Bell invertirà 40 millones de euros en la apertura de 50 nuevos restaurantes ebtre 2016 y 2020, que crearan cerca de 1.000 puestos de Trabajo directo

¿Quieres unirte  Taco Bell?

Somos una empresa joven y buscamos un equipo de personas con ganas de hacer un gran trabajo mientras se divierten. En Taco Bell cuidamos especialmente la atención al cliente para ofrecerle una experiencia de consumo perfecta. Tenemos diferentes perfiles definidos para nuestros restaurantes. Si encajas en algún puesto y quieres que contemos contigo en próximos procesos de selección, este es tu momento. ¿a qué esperas?
 • Gerente:
Responsable máximo del restaurante, cuya responsabilidad es implantar y desarrollar las políticas, principios y directrices marcadas por la Cía.  Responsable de potenciar el desarrollo profesional y personal del equipo, asegurando un excelente clima laboral.
 • Subgerente:
2º Responsable máximo del restaurante, cuya responsabilidad es apoyar en todo momento al Gerente a implantar y desarrollar las políticas, principios y directrices marcadas por la Cía. Deberá responsabilizarse también de aportar mejoras en la gestión.
 • Líder de Equipo:
Responsable de turno, cuya responsabilidad es apoyar en todo momento al EE.GG. Responsable  como parte del equipo de trabajo para alcanzar las metas de satisfacción del cliente. Debe asegurar el control de productos, servicio y efectivo durante su turno.
 • Personal de Equipo:
Responsable de alcanzar metas de satisfacción del cliente. Es un puesto perfecto para personal con iniciativa, ganas de trabajar en equipo, de formarse y crecer en una gran compañía
Clica en este enlace y únete a su equipo

 

16 diciembre 2016

Cursos de formació ocupacional 2016-2017 aprovats.


Aquesta és l'oferta formativa aprovada per al Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) a l'Ajuntament de Badia del Vallès i adreçade prioritàriament a persones en situació d'atur per l'any 2016 - 2017 (convocatòria FOAP 2016).


Durant aquest mes de desembre començarem el primer CP i la resta durant el mes de gener 2017. Ja hem començat a recollir la documentació de les persones que volen participar en el procés de selecció. Per tant, qui estigui interessat/da ha de venir a l’Edifici "El Molí" a informar-se i si ja està inscrit/a cal aportar la documentació següent:

* DNI
* Targeta Demandant d’Ocupació (actualitzada)
* Currículum Vitae
* Títol i/o Certificat de formació que acrediti el nivell acadèmic

Tots els curs són certificats de professionalitat i per tant tenen un reconeixement oficial a nivell estatal.

Les unitats de competència acreditades per un certificat de professionalitat seran reconegudes per l’administració educativa i convalidarà, a qui ho sol·liciti, el/s mòdul/s professional/s d’acord amb la normativa de cadascun dels títols de formació professional.

15 diciembre 2016

Oferta formativa 2016-2017 a Alba Formació


Alba Formació, empresa ubicada a Montcada i Reixac i especialitzada en formació pera empreses, institucions i particulars, entre d’altres àmbits, a sol·licitat per a aquest nou any els següents Certificats de Professionalitat, encara pendents d’atorgament:

§  Activitats auxiliars de magatzem (COML0110) amb PRÀCTIQUES REALS A EMPRESES DEL SECTOR i CURS DE CARRETONER

§  Organització i Gestió de magatzems(COML0309) amb PRÀCTIQUES REALS A EMPRESES DEL SECTOR.

Aquesta formació és gratuïta, doncs està subvencionada pel SOC, inclou període de pràctiques i s’adreça, principalment, a persones en situació d’atur.
A més, comporta la obtenció del certificat de professionalitat corresponent a la especialitat formativa. 

El període d’inscripció ja està obert fins el dia 15/12/2016.
Per a més informació us podeu posar en contacte amb Alba Formació a través del telèfon de contacte 934352981 o a través del mail soporte@alba-consult.com        ó       info@alba-consult.com

Altres cursos que també es fan a Alba Formació són: cursos carretoners, cursos manutenció, cursos PRL, cursos maquinaria especifica, cursos qualitat, cursos logística, cursos medi ambient, cursos producció, cursos manteniment, cursos emergències i formació online.Isabel Reyes Lazaro
Administrativa de Formación

Carretera N-150. km 2,68 
Nave 6. Pol. Ind. Hermes. 08110 Montcada i Reixac
Tel. 93 435 29 81
Fax 93 293 15 82  
Tens el carnet de monitor esportiu i t'agrada el fútbol?


Infojobs va publicar el 13 de desembre una oferta per treballar a Sabadell com a entrenador de futbol d’un equip infantil. L’entrenador ha de motivar al grup a que s’impliquin en l’esport, facin bones tàctiques de joc, participar en el entrenament previ als partits i  en els propis partits de futbol.

La oferta és per treballar al municipi de Sabadell.

S’ofereix:

-       Contracte temporal fins al 06/06/2017.
-       Jornada parcial
-   Horari: Dimarts, Dijous de 17 a 20h, Divendres de 17 a 18.30h i Dissabtes segons plantilla.

Requisits:

-       Disposar del certificat com monitor esportiu.
-       Tenir experiència com entrenador de futbol.


02 diciembre 2016

El SOC impulsa programas para fomentar el trabajo digno

Están destinados a personas de todas las edades que se encuentran en situación de paro.
El Servicio Público de Empleo de Cataluña (SOC) ha impulsado durante este año 2016, por primera vez, programas diferenciados para atender las necesidades específicas de las personas en paro de todas las edades implementando políticas activas de empleo y de lucha contra el paro con programas mixtos que combinan formación e inserción laboral.

El SOC es un organismo autónomo de carácter administrativo de la Generalitat de Catalunya adscrito al Departament de Treball, Afers Socials i Families. Su función es dar servicio a la personas y empresas en los ámbitos que afecte al trabajo y al desarrollo local y tiene por objetivo promover el trabajo de calidad, en condiciones de igualdad, para contribuir a la cohesión social y al desarrollo competitivo de la empresa catalana.

¿Tienes entre 16 y 29 años y estás buscando trabajo?

El SOC ofrece a todos los jóvenes de entre 16 y 29 años insertarse en el mercado laboral a través de la Garantía Juvenil. Se trata de un programa impulsado por la Unión Europea contra el paro juvenil, dotado con 6.000 millones de euros distribuidos entre los estados miembros según las necesidades de cada mercado laboral. Cataluña cuenta con 241 millones de euros hasta el año 2020, entre fondos propios y del Fondo Social Europeo. 


Los jóvenes beneficiarios tienen el compromiso de la Generalitat de recibir ofertas de formación, trabajo, prácticas laborales o emprendimiento, en un plazo de cuatro meses desde que se inscriben en el programa.

Hasta ahora, 52.511 jóvenes se han inscrito en Cataluña a la Garantía Juvenil, y 20.000 de ellos han encontrado un empleo y están dados de alta en el Seguridad Social.


Las diferentes Oficinas de Jóvenes, gestionadas por la Direcció General de Joventut y que están repartidas alrededor del territorio, cuentan con impulsores para asesorar a los jóvenes interesados en este programa y ayudarlos en el trámite de solicitud.


¿Tienes más de 30 años y estás buscando trabajo?

El SOC ha puesto en marcha el programa 30+, dirigido a personas en paro de entre 30 y 45 años. El programa se fundamenta en la experiencia profesional mediante un contrato de mínimo 6 meses de duración y con un salario correspondiente al contrato realizado, según establezca el convenio de sector o de empresa. Los participantes también adquieren competencias y formación vinculadas al contrato de trabajo y reciben orientación y acompañamiento en el proceso de contratación y formación.

Otro de los programas que ofrece el SOC son los Programas Integrales, dirigidos a personas de entre 30 y 54 años que tienen más de 12 meses en el paro. En el marco de estos programas se ofrece orientación, mejora de la empleabilidad y acompañamiento a la inserción laboral. Los participantes se benefician de una atención personalizada de la mano de una persona orientadora o tutora, encargada de hacer el seguimiento mientras dura el programa y se forman para preparar su candidatura a ofertas de trabajo previamente seleccionadas.

¿Tienes más de 45 años y estás buscando trabajo?

Las personas en paro mayores de 45 años que han agotado la prestación o el subsidio de paro, se pueden beneficiar del programa Trabajo y Formación del SOC. Se trata de una política activa de empleo que tiene por objetivo capacitar la persona de experiencia laboral y formación a través de una contratación para llevar a cabo actuaciones de carácter temporal de interés general y social. El SOC ha impulsado el programa Trabajo y Formación para afrontar el incremento del número de personas en paro de larga duración y para incorporarlas al mercado de trabajo como medida de inserción laboral. En este sentido todas las personas beneficiarias reciben un salario mínimo de 1.000 € y los contratos para los mayores de 55 años son de 12 meses, mientras que los contratos para personas de 45 a 55 años tienen una duración de 6 meses.


Totes les persones interessades a accedir a aquests programes poden sol·licitar informació a les oficines del SOC o bé a través de la pàgina web www.oficinadetreball.gencat.cat.

Fuente: SOC

01 diciembre 2016

¿Cómo enviar el currículum a Ben Net / Grupo BN?

Ben-Net es una empresa de limpieza de Barcelona. Fundada en 1972, Ben-Net es la empresa madre del Grupo BN, grupo de empresas de limpieza con cobertura en Cataluña y la Comunidad de Madrid y las principales capitales de provincia de España. Grupo BN está formado por 1.500 personas que prestan servicio a más de 2.000 centros de trabajo.
Entre sus clientes se encuentran entidades de prestigio como el Banco SabadellAtlántico, CatalunyaCaixa, Ikea, Merck, Magneti Marelli, Valeo, General Óptica, Johnson Controls, Hugo Boss, entre muchas otras. 

SERVICIOS

Empresa de limpieza de mantenimiento en Barcelona - Cataluña
Ben-Net ofrece servicios de limpieza de mantenimiento en todo tipo de instalaciones, limpieza de oficinas, industrias, así como servicios puntuales de limpieza técnica especializada. El servicio de limpieza de mantenimiento se ofrece para empresas de Barcelona y toda Cataluña.
Limpiezas técnicas especializadas
Ben-Net ofrece un amplio abanico de servicios de limpiezas técnicas especializadas: automoción, química/farma, alimentación, siderúrgica, artes gráficas…
Limpiezas puntuales en Barcelona - Cataluña
Finales de obra, limpieza de grafitis, cristalización de suelos y pavimentos, limpieza de techos, limpieza de cristales etc…
Servicios de control y prevención ambientales
Control de Plagas, limpieza de conductos de aire acondicionado y mantenimiento de equipos con riesgo de negionelosis.
Externalización de tareas y servicios (Grupo BN outsourcing)
Los puestos de trabajo que Ben-Net/Grupo BN le permite externalizar son: conserjes, telefonistas, recepcionistas, repartidores, almaceneros, reponedores, peones, peones especialistas, mozos de almacén, auxiliares de servicios, carretilleros, montadores, empaquetadores y en general todo tipo de necesidad particular de sus clientes deseen externalizar.
Servicios de mantenimiento integral
A través del área de mantenimiento integral, Ben-Net/Grupo BN da respuesta a cualquier necesidad dentro de esta relación de especialidades:
·         Climatización
·         Electricidad
·         Lampistería
·         Pintura
·         Carpintería
·         Trabajos de albañilería
·         Cristalería
·         Fontanería
·         Carpintería Aluminio 

ENVIAR EL CURRÍCULUM AL GRUPO BN.

Ben net (Grupo BN)
Si quiere enviar una solicitud de trabajo a Ben Net, has de rellenar el formulario que encontrarás en su web. También puedes enviar el currículum a recursoshumans@ben-net.es
Grupo BN outsourcing
Puedes enviar el currículum a Grupo BN Outsourcing a través del formulario que encontrarás en su web o enviando el currículum a info@bnoutsourcing.comSigue el Blog

Idioma

Webs ofertas de empleo

>

Servicios a las empresas

Entradas populares

Archivos

Estadísticas del municipio

Informació Estadística

Programa HERMES

Visitas

Listados