SERVEI MUNICIPAL D'OCUPACIÓ DE BADIA DEL VALLÈS

26 febrero 2016

Ajuntament de Barberà del Vallès:convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball del lloc de suport administratiu


 

ajuntament-de-badia-del-valles

Selecció de personal de Suport Administratiu, mitjançant el sistema de concurs oposició per torn lliure, per a la constitució d'una Borsa de Treball de l'Ajuntament de Barberà del Vallès, per tal de proveir les vacants i les necessitats d'ocupació que es poguessin produir en el lloc de treball.

El tipus de relació serà nomenament de personal funcionari interí

FUNCIONS A DESENVOLUPAR


Les funcions a realitzar pel personal adscrit al lloc de treball de Suport Administratiu són les que corresponen d'acord amb la Relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Barberà del Vallès, i que, a títol enunciatiu, són, entre d'altres:

 • Atendre al públic, personal o telefònicament, resolent i tramitant les qüestions que presenti o concertant entrevista amb el responsable corresponent.
 • Realitzar les tasques per la tramitació, gestió i elaboració de la documentació produïda o tractada al departament: registre d'entrada i sortida, distribució interna o externa, ordenació, classificació, fotocòpies,arxiu,...
 • Verificar i preparar la documentació necessària segons el procediment administratiu i sota les directrius del responsable de l'àmbit.
 • Prestar suport administratiu i operatiu de manera polivalent dins l'àmbit en aquelles tasques puntuals quesigui necessari.
 • I, en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes

REQUISITS DE LES PERSONES ASPIRANTS

 • Titulació: Estar en possessió del títol de Graduat/da en Educació secundària obligatòria, d'Educació general bàsica, de Batxillerat elemental, de Tècnic/a en cicles formatius de grau mitjà, de Formació professional de 1r grau o qualsevol altre equivalent o de nivell superior
 • Llengua catalana: Certificat de nivell de suficiència de català (C1).  

PROCÉS SELECTIU

El sistema selectiu serà el de concurs oposició i consistirà en la superació dels exercicis previstos a la fase d'oposició i en la valoració dels mèrits conforme s'estableix a la fase de concurs

Fase d'Oposició

 • Primer Exercici.- Coneixement de la llengua catalana
 • Segon Exercici.- Coneixement de la llengua castellana
 • Tercer Exercici.- Prova teòrica
 • Fase de Concurs En aquesta fase es valoraran els mèrit

 

Consulta la resta de condicions i els temes a la convocatòria

 


 

 

  1 comentario:

 1. Selecció de personal de Suport Administratiu, mitjançant el sistema de concurs oposició per torn lliure, per a la constitució d'una Borsa

  ResponderEliminar

Gràcies pel teu comentari.

Sigue el Blog

Idioma

Webs ofertas de empleo

>

Servicios a las empresas

Entradas populares

Archivos

Estadísticas del municipio

Informació Estadística

Programa HERMES

Visitas

Listados