SERVEI MUNICIPAL D'OCUPACIÓ DE BADIA DEL VALLÈS

25 abril 2016

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya necessita cobrir 102 llocs de treball de tècnic/a de gestió (A2-18)El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya necessita cobrir 102 llocs de treball, A-2 18, fins a 30 d'abril de 2019, per tal de donar compliment a l’Acord de Govern, de 29 de març de 2016, pel qual es crea el Programa d’orientació professional personalitzada, cofinançat pel Fons Social Europeu. 

En el cas de no ser funcionàri/a de carrera del cos de gestió de l’administració general de la Generalitat de Catalunya o laboral fix del grup B, són requisits imprescindibles el nivell acadèmic i l'acreditació del nivell C de català. 

Forma d’ocupació del lloc: En comissió de serveis o nomenament d’interinatge, si és el cas.

Les places es troben distribuïdes a les oficines de Treball d'acord amb la relació següent:

 • ST Barcelona Nord:32 places.
 • ST Barcelona Sud:25 places.
 • ST Catalunya Central:8 places.
 • ST Lleida: 8 places.
 • ST Tarragona: 14 places.
 • ST Girona: 13 places.
 • ST Terres de l'Ebre: 2 places.

DETALL DE LES FUNCIONS DEL TREBALL


 • Realitzar el diagnòstic de la situació ocupacional de les persones.
 • Elaborar itineraris personalitzats d'inserció que millorin l'ocupabilitat de les persones i, si escau, fer el posterior seguiment en l'entorn laboral.
 • Dissenyar metodologies i estratègies d'inserció adaptades a les mancances, necessitats, potencialitats, competències professionals, formació o experiències laborals de les persones.
 • Realitzar un guiatge personalitzat i un assessorament tècnic de qualitat a les persones usuàries, facilitant orientació i intermediació personalitzada fins a la seva inserció al mercat de treball.
 • Assessorar i oferir la informació sobre els recursos, polítiques o programes d'ocupació que ofereix la xarxa ocupacional, i adreçar les persones usuàries, en funció de les seves característiques, al servei més idoni. 
 • Avaluar l'execució dels diferents recursos i itineraris i proposar, si escau, modificacions i adaptacions que permetin disposar dels serveis més adequats a la realitat conjuntural i estructural.
 • Atendres les empreses de l'entorn territorial, lliurant informació detallada sobre les persones demandants de feina en virtut del seu itinerari personalitzat i facilitant la gestió i resolució dels tràmits administratius corresponents.
 • Impartir tallers grupals d'orientació laboral i de millora de l'ocupabilitat. 
 • Assessorar en l'ús de les eines TIC en els processos de recerca de feina. 
 • Altres funcions anàlogues que li puguin ser encomanades.

REQUISITS


 • Diplomatura o enginyeria tècnica.

 • Nivell C1 de català.


Aspectes a valorar:

 • Experiencia en les funcions pròpies del lloc.
 • En el procediment de selecció es podrà tenir en compte, si escau, el resultat d’una entrevista o prova sobre el lloc de treball.
 • Competències en comunicació, capacitat analítica i orientació a la qualitat en l’atenció al ciutadà.


Ubicación: Badia del Vallès, Barcelona, España

0 comentarios:

Publicar un comentario

Gràcies pel teu comentari.

Sigue el Blog

Idioma

Webs ofertas de empleo

>

Servicios a las empresas

Entradas populares

Archivos

Estadísticas del municipio

Informació Estadística

Programa HERMES

Visitas

Listados