SERVEI MUNICIPAL D'OCUPACIÓ DE BADIA DEL VALLÈS

29 julio 2016

Convocatòria borsa de treball per a tècnic superior en recerca en ciències socials o humanitats de l'Institut Infància


Convocatòria- borsa- de- treball- per- a- tècnic- superior -en -recerca -en- ciències- socials -o- humanitats -de- l'Institut - Infància
 
 
 
L’Institut Infància està interessat en disposar d’una borsa de treball de persones investigadores professionals de la categoria de tècnic superior en recerca en diverses disciplines de ciències socials o humanitats

La selecció es realitzarà mitjançant concurrència pública. El procés tindrà dues fases: valoració dels mèrits al·legats pels aspirants i valoració de competències professionals
 

 REQUISITS DE LES PERSONES ASPIRANTS


Per poder participar en el procés selectiu per a la borsa de treball les persones aspirants hauran d’acreditar en el moment de presentar la sol·licitud reunir els requisits següents:

·         Estar en possessió del títol d'una llicenciatura o grau en ciències socials o humanitats (ciències polítiques, sociologia, economia, psicologia, antropologia, pedagogia, educació).

·         Domini de català (nivell C), castellà i anglès (B2) (certificats o equivalents).

·         Tenir la nacionalitat espanyola o la d’algun país membre de la Unió Europea o la dels Estats als quals els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.

·         Haver complert els 18 anys i no excedir de l’edat de jubilació.  

Es valorarà:

·         Nivell alt de recerca social aplicada i orientada a administracions públiques

·         Coneixements sobre educació, desigualtats socials, participació ciutadana, perspectiva de drets i sobre el sector de la infància a Barcelona.

·         Interès i vinculació personal en l’àmbit de la infància i l’adolescència.

·         Capacitat resolutiva i organització

·         Treball en equip, col·laboració i proactivitat.

·         Pensament analític, rigor i recerca d’informació i actualització de coneixement  

 

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS


Les sol·licituds per prendre part en el procés de selecció per aquesta borsa de treball s’han de presentar per correu electrònic a http://www.bcnconsultores.com/seleccio_det.php?id=62 fins al dia 9 de setembre a les 14 hores.

 

Pots consultar la resta de condicions a aquest enllaç

  
 
 
 
 
 
Ubicación: Badia del Vallès, Barcelona, España

0 comentarios:

Publicar un comentario

Gràcies pel teu comentari.

Sigue el Blog

Idioma

Webs ofertas de empleo

>

Servicios a las empresas

Entradas populares

Archivos

Estadísticas del municipio

Informació Estadística

Programa HERMES

Visitas

Listados