SERVEI MUNICIPAL D'OCUPACIÓ DE BADIA DEL VALLÈS

07 octubre 2016

Convocades 300 places de funcionaris docentsEl Departament d'Ensenyament ha publicat una convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent de 300 places de funcionaris docents dels cossos de professors d'ensenyament secundari i de professors tècnics de formació professional.

En aquesta convocatòria hi ha dos procediments selectius:

  • Ingrés lliure i de reserva per a aspirants amb discapacitat. Per als aspirants que no són funcionaris de carrera de cap cos docent o que encara que ho siguin no tenen els requisits per a participar en el procediment d'accés a un cos de grup superior. Es reserva un 5% del total de places per a les persones que tenen reconeguda una discapacitat física igual o superior al 33%. 
  • Accés a un cos de grup superior. Per als aspirants que són funcionaris de carrera d'un cos docent del grup A2. 

Terminis

  • ·         Termini de presentació de sol·licituds: del 5 al 24 d'octubre de 2016
  • ·         Publicació de la llista provisional d'admesos i exclosos: novembre de 2016
  • ·         Inici del procediment selectiu: a partir de la segona quinzena de maig de 2017
  • ·         Finalització del procediment selectiu: juny de 2017

Sol·licitud

Per internet:


Presencialment:

La sol·licitud es pot presentar en paper a qualsevol dels llocs que preveu l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Més informació
Ubicación: Cataluña, España

0 comentarios:

Publicar un comentario

Gràcies pel teu comentari.

Sigue el Blog

Idioma

Webs ofertas de empleo

>

Servicios a las empresas

Entradas populares

Archivos

Estadísticas del municipio

Informació Estadística

Programa HERMES

Visitas

Listados