SERVEI MUNICIPAL D'OCUPACIÓ DE BADIA DEL VALLÈS

22 noviembre 2016

Acreditacions oficials d'anglès


SI TENS CONEIXEMENTS D’ANGLÈS I VOLS ACREDITAR-TE                  

El Departament d'Ensenyament organitza la convocatòria extraordinària de les proves per obtenir els certificats d'anglès següents:

  • Nivell intermedi. Corresponent al nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)
  • Nivell avançat. Corresponent al nivell B2 del MECR
  • Nivell C1. Corresponent al nivell C1 del MECR


Aquesta setmana ( del 21 al 25 de novembre ) està oberta la inscripció a la página web: 

http://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Proves-per-obtenir-els-certificats-de-nivell-dangles

Per poder acreditar-te en els nivells intermedi, avançat i/o C1 d’anglès, cal que t’inscriguis a la convocatòria extraordinària.

Per poder-te examinar cal tenir com a mínim 15 anys o complir-los durant l'any de la realització de la prova i haver superat el segon curs d'ESO (o nivell equivalent). Només pots presentar-te a 1 única prova i no has de ser alumne oficial del curs 2016-2017 a les Escoles Oficials d’Idiomes (EOI).

La inscripció es pot fer per internet o presencialment. El pagament de la taxa es pot fer a posteriori, fins al 28 de novembre, abans de les 22h. 

La taxa ordinària de matrícula i drets d'examen varíen segons el nivell:

* Certificat de nivell intermedi per a alumnes lliures és de 72,45 euros
* Certificat de nivell avançat, de 89,25 euros
* Nivell C1:  100 euros. 

Les persones que acreditin el títol vigent de família nombrosa de categoria general o de família monoparental tenen una bonificació del 50%, i si es fa la inscripció per internet la bonificació és del 10%.Ubicación: Badia del Vallés, Barcelona, España

0 comentarios:

Publicar un comentario

Gràcies pel teu comentari.

Sigue el Blog

Idioma

Webs ofertas de empleo

>

Servicios a las empresas

Entradas populares

Archivos

Estadísticas del municipio

Informació Estadística

Programa HERMES

Visitas

Listados