SERVEI MUNICIPAL D'OCUPACIÓ DE BADIA DEL VALLÈS

28 diciembre 2016

L’Ajuntament de Barcelona convoca 24 places d’auxiliars de jardineria.


L’Ajuntament de Barcelona convoca 24 places d’auxiliars de jardineria per a la plantilla de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins. És la primera oferta pública en aquesta empresa municipal des de fa vuit anys. L’objectiu és aturar la disminució de la plantilla i recuperar el número de treballadors que hi havia a 31 de desembre de 2015 per tal de poder garantir un bon servei i incrementar la qualitat i la quantitat del verd i la biodiversitat a Barcelona.

La informació sobre les bases es podrà consultar a la web de l’Ajuntament de Barcelona –www.bcn.cat–, en l’apartat d’oferta pública. Les sol·licituds es podran realitzar a partir de demà, a través del Registre d’Ecologia Urbana, de les Oficines d’Atenció al Ciutadà dels districtes, i també al Registre General de l’Ajuntament de Barcelona o en qualsevol de les formes previstes pel règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en el termini de vint dies a comptar de l’endemà de la publicació al DOGC.

Les bases s’han publicat avui en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), i demà s’obrirà el termini per a la presentació d’instàncies dels candidats i candidates.

Termini de presentació: 16-01-2017

El manteniment dels espais verds com a servei essencial

Aquesta mesura se suma a les actuacions dutes a terme l’any 2016 per dotar Parcs i Jardins dels recursos humans possibles per al desenvolupament de les tasques que la ciutat necessita, i per aturar la reducció de personal dels últims anys. La plantilla d’aquest organisme s’ha vist disminuïda en 128 efectius des de 2010 –de 1028 persones a 900 el mes passat.

L’abril passat, el Govern municipal va declarar el manteniment dels espais verds de la ciutat com a servei essencial, fet que permet la contractació temporal de personal en casos excepcionals per cobrir necessitats urgents i inajornables, i també la reposició del 100% de les del baixes produïdes l’any 2015, d’acord amb el que preveu la llei 48/2015 de pressupostos generals de l’Estat. Gràcies a aquestes mesures, es podran convocar les 24 noves places d’auxiliar de jardineria per Parcs i Jardins.

També pròximament s’iniciaran les proves dels cinc processos de promoció interna de més de 100 llocs de treball de diferents categories dins la pròpia plantilla de Parcs i Jardins. En concret, 38 places de jardiners, 22 encarregats, 27 xofers, 2 mecànics, 5 tècnics i 20 conductors de jardineria.

A banda, aquest any ja s’han incorporat a la plantilla professionals amb contractes relleu per garantir el dret a la jubilació parcials -des del dia que compleixen els requisits- del personal que ha optat per avançar la jubilació. També s’ha succeït amb un contracte d’interinatge cada contracte relleu en finalitzar la jubilació parcial del professional que passa a jubilació definitiva, i s’han cobert les baixes maternals de les treballadores des del dia que obtenen la baixa.

Manteniment i gestió dels espais verds de la ciutat

L’Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona és el responsable del manteniment integral i la gestió de qualitat dels espais verds i la promoció de la biodiversitat, atenent les necessitats i demandes de la ciutat i treballant amb criteris de sostenibilitat i de respecte al medi ambient per fer front als efectes del canvi climàtic.

Gestiona un patrimoni natural de:

  • 932 hectàrees de verd urbà.
  •  201.600 arbres de la via pública.
  • 73.500 arbres aproximadament en zones forestals.
  •  4.346 jardineres.
  • 840 àrees de joc infantil.
  • 102 àrees de gossos.
ConvocatòriaSol·licitud de participacióUbicación: Barcelona, España

0 comentarios:

Publicar un comentario

Gràcies pel teu comentari.

Sigue el Blog

Idioma

Webs ofertas de empleo

>

Servicios a las empresas

Entradas populares

Archivos

Estadísticas del municipio

Informació Estadística

Programa HERMES

Visitas

Listados